Om mig

Jag, Malin Westlund, startade Ren kommunikation på våren 2010. Jag har över 15 års erfarenhet av kommunikationsbranschen, både som PR-konsult och som kommuni-kationsansvarig på stora företag, framförallt inom teknik och IT. Jag började jobba med PR och kommunikation i England i slutet av 90-talet efter en MA i Public Relations i Manchester.

Malin_Westlund

Som egenföretagare är det en fördel att som jag vara både strateg och genomförare så att jag kan följa mina kunder från första analys till genomfört projekt. Ibland jobbar jag ensam i uppdrag, men när det behövs för att ge kunden vad hen vill ha drar jag nytta av mitt nätverk av duktiga skribenter, formgivare, utvecklare och andra.