Om Ren kommunikation

Ren kommunikation är en PR– och kommunikationsbyrå som hjälper dig att nå fram.

Oavsett om det i slutändan handlar om att nå din målgrupp genom traditionella, digitala eller sociala kanaler – egna eller förtjänade – hjälper jag dig att ta fram innehåll som engagerar.

Viktigast är att vi tillsammans tydligt definierar vad du vill uppnå och vilka budskapen är och för vem – sedan är det lätt att välja de kanaler och aktiviteter som passar allra bäst.

Ren kommunikation startades 2010 av Malin Westlund.